top of page

Privacybeleid

WAB voor de horeca, gevestigd aan Ligne 1

6131 MT Sittard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://wabvdhoreca.wixsite.com/wabvdhoreca/

Ligne 1

6131 MT Sittard

+31 46 420 7070

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. WAB voor de horeca ontvangt deze gegevens van jou, bijvoorbeeld wanneer je de website bezoekt, het contactformulier op de website invult, de chatbot gebruikt of een e-mail stuurt.

 

Van wie verwerkt WAB voor de horeca persoonsgegevens?

WAB voor de horeca verwerkt persoonsgegevens van iedere persoon waar contact mee is en/of die de website https://wabvdhoreca.wixsite.com/wabvdhoreca/ bezoekt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

WAB voor de horeca verwerkt je persoonsgegevens met jouw toestemming.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger of juist ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wabvdhoreca@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WAB voor de horeca verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,

 • Om je te kunnen informeren over wijzigingen van de diensten,

 • Om je de mogelijkheid te bieden een account te maken wanneer je een reactie wilt achterlaten in het blog,

 • Om het aanbod van diensten en content af te stemmen op jouw voorkeuren,

 • Vanwege een wettelijke verplichting.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WAB voor de horeca bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Maximaal 2 jaar na het laatste contact met WAB voor de horeca en/of bezoek aan onze website. Dit alles om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

WAB voor de horeca deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WAB voor de horeca gebruikt functionele, analytische en tracking cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. WAB voor de horeca gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WAB voor de horeca en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar wabvdhoreca@gmail.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

WAB voor de horeca wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WAB voor de horeca neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via wabvdhoreca@gmail.com

 

Links

Op de website van WAB voor de horeca kunnen links naar andere websites staan. WAB voor de horeca is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites en adviseert je dan ook om altijd het privacy statement van de betreffende website te lezen.

 

Wix.com

Deze website is tot stand gekomen via wix.com. Wix.com is een online ontwikkelplatform in de cloud met miljoenen gebruikers over de hele wereld. Eenieder kan professionele websites maken. Naast privacybeleid van WAB voor de horeca hanteert Wix.com een eigen privacybeleid. Deze is te vinden op: https://wix.com/about/privacy. WAB voor de horeca conformeert zich dan ook aan het door Wix.com opgestelde privacybeleid. Bij eventuele tegenstrijdige regels, prevaleert de meest gunstige variant voor de gebruiker.

 

Wijzigingen van deze privacybeleid

Dit is het privacybeleid van WAB voor de horeca.

 

WAB voor de horeca kan dit privacybeleid bij tijd en wijl bijwerken. Een grote verandering in dit privacybeleid zal op deze website worden vermeld.

 

De laatste wijziging was op 4 juni 2020. De meest recente versie vind je altijd op https://wabvdhoreca.wixsite.com/wabvdhoreca/.

bottom of page