Wat is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)?

Het kabinet Rutte III is met nieuwe wet- en regelgeving gekomen omtrent het arbeidsrecht. De nieuwe wet heet: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze wet wijzigt de Wet werk en zekerheid (WWZ). Het oogmerk van de WAB is om de arbeidsmarkt beter te organiseren.

De WAB verbetert de WWZ. De WWZ had tot doel om de scheiding tussen contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd te beperken. De doelstelling van de WWZ heeft niet het gewenste resultaat mogen opleveren. De grens tussen flex- en vaste contracten werd namelijk groter. Werkgevers keken voornamelijk naar de risico's en kosten in plaats van naar de context van het werk. Dit resulteerde in een groot aantal flexcontracten. Om deze reden heeft de wetgever de WAB in het leven geroepen. De bedoeling van de WAB is om het voor de werkgevers aangenamer te maken om werknemers een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden.

Om deze doelstelling te volbrengen, is de wet op een aantal terreinen gewijzigd, zoals onder op het gebied van ontslag en de ketenregeling.