Zoeken
  • wabvdhoreca

Cao in de horeca

Ben je werkzaam in de horeca, dan geldt er naast de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ook een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Een cao is een document waarin de werkgevers- en werknemersvakbonden afspraken hebben gemaakt over de arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, toeslagen, verlof, opzegtermijnen, etc. Dit is ook gebeurd in de horecasector. De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) - namens de werkgevers - en de CNV Vakmensen en FNV Horeca - namens de werknemers hebben voor 2020 een cao afgesloten.


Niet iedereen die werkzaam is in de horeca is lid van een vakbond. Toch kunnen de regels uit de cao voor iedereen in de horeca van toepassing zijn; dit heet een algemeen verbindend verklaarde cao.


De belangrijkste afspraken uit de cao - met inachtneming van de WAB - zijn de navolgende:

  • Oproeptermijn

Als je een werknemer bent met een oproepcontract, dan geldt in de horeca een minimale termijn van 24 uur dat je van tevoren opgeroepen dient te worden. Is de oproep in minder dan 24 uur, dan ben je als werknemer niet verplicht om gehoor te geven aan deze oproep. Wordt de oproep binnen 24 uur ingetrokken of vindt er een wijziging plaats in de oproep (voorbeeld: je baas belt jou in minder dan 24 uur van tevoren met de mededeling dat je de volgende dag anderhalf uur later moet beginnen, dan oorspronkelijk was afgesproken), dan moet de werkgever ook het loon doorbetalen. Ook is het mogelijk dat jij als werknemer niet in staat bent om aan een oproep te voldoen. Je hebt bijvoorbeeld een andere (belangrijke) afspraak, voor de studenten onder ons een les, tentamen of examen, dan is het toegestaan om die oproep af te wijzen. Dit dient wel meteen na de oproep te gebeuren of minimaal 24 uur voordat je zou moeten werken.

  • Individuele afspraken

Heb je als horecamedewerker bepaalde schriftelijke afspraken opgenomen dan blijven deze afspraken gelden, mits deze afspraken voor jou gunstiger uitpakken dan de bepalingen uit de huidige cao.


  • Dienst- en werkrooster

De werkgever moet minimaal twee weken voor de dienst het werkrooster openbaren. Dit geldt niet als je een oproepkracht bent (zie onder het kopje 'Oproeptermijn').

  • Proeftijdsbeding

In de horeca-cao hebben de contractpartijen ervoor gekozen om niet van de wet af te wijken bij het bepalen van de proeftijd. Omdat niet iedereen bekend is met de gewijzigde regels over de proeftijd, zullen de regels hierna worden toegelicht.


Om een geldig proeftijdsbeding te bewerkstelligen moet de proeftijd schriftelijk in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Daarbij mag deze proeftijd voor de werkgever en/of werknemer niet van elkaar verschillen.


Contract voor onbepaalde tijd

Heb jij een vast contract aangeboden gekregen, dan mag er een proeftijd worden afgesproken voor maximaal twee maanden.


Contract voor bepaalde tijd

Heb jij een tijdelijk contract aangeboden gekregen, dan geldt er een maximum aan proeftijd. Bij een contract tussen de zes maanden en twee jaar geldt een maximum proeftijd van één maand. Indien deze arbeidsovereenkomst langer duurt dan twee jaar, dan geldt een maximum proeftijd van twee maanden. Heb je een contract dat korter is dan zes maanden, dan mag er geen proeftijd worden overeengekomen.


Krijg je een nieuw tijdelijk contract met hetzelfde arbeidsprofiel, dan kan er geen proeftijdsbeding worden opgenomen in je arbeidsovereenkomst. Dit kan alleen als je dusdanig ander werk gaat verrichten bij dezelfde werkgever.

  • Werken op zondag of feestdagen

In de horeca is het gebruikelijk dat er ook in de weekenden (de zondag) wordt gewerkt. De werkgever mag jou dan in principe ook de zondagen (en feestdagen) inplannen. Werk jij al geregeld op zondagen en wil jij op de zondag genieten van een vrije dag, dan kan jij dit bij je werkgever kenbaar maken. Er zijn dan nog wel twee voorwaarden aan verbonden: in een periode van 12 maanden heb je al 39 zondagen gewerkt. Daarnaast moet het voor je werkgever wel mogelijk kunnen zijn om de activiteiten voort te zetten zonder jou. Dit betekent dat als er te weinig collega's op die zondag werkzaam zijn, je toch op die zondag ingepland kan worden (denk aan een mooie zomerse dag waarbij de terrassen afgeladen vol zitten).

14 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven