Zoeken
  • wabvdhoreca

Het stappenplan naar een vast contract

In de horeca wordt veel gebruikgemaakt van tijdelijke arbeidscontracten. Zoals in ons eerdere blog is te lezen over de ketenregeling, zijn er regels wanneer jij als werknemer recht hebt op een vast contract. Niet iedere werkgever in de horeca is hiervan op de hoogte. In dit artikel lees wat je als werknemer moet doen om problemen op voorhand te voorkomen en eventueel op te lossen.

Je werkt al een hele poos in de horeca voor dezelfde werkgever. Telkens op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Jouw contract verloopt over een aantal maanden. Je hoopt uiteindelijk een vast contract te mogen bemachtigen. Indien je twijfel hebt of jouw contract wordt verlengd, trek dan tijdig aan de bel. In dit artikel kun sowieso al lezen op welke manieren je dit aan kunt pakken.


Onderzoek wat jouw rechtspositie is

Allereerst bekijk je of je in aanmerking komt voor een vast contract. Zie daarvoor onze blog over de ketenregeling. Kom je er niet uit, neem dan met ons contact op via het contactformulier of door middel van de chatbox op deze website.

Denk in dit kader ook aan de aanzegtermijn. De aanzegging is een schriftelijke mededeling van de werkgever aan jou als werknemer en houdt in dat de werkgever moet aangeven of hij het tijdelijke contract van 6 maanden of langer wenst voort te zetten of wil beëindigen. Als het contract wordt verlengd, dan is de werkgever ook verplicht om de (nieuwe) voorwaarden mede te delen. De werkgever heeft op zijn laatst één maand vóór de datum dat het (tijdelijke) arbeidscontract afloopt de tijd om dit te laten weten. Indien hij helemaal niets laat weten, dan wordt het contract automatisch (stilzwijgend) verlengd onder dezelfde arbeidsvoorwaarden. De aanzegverplichting geldt niet indien je werkt op basis van een uitzendovereenkomst met daarin een uitzendbeding.


De werkgever is verplicht om de aanzegtermijn in acht te houden. Doet hij dit niet of niet tijdig, dan is hij een in principe een vergoeding verschuldigd aan jou als werknemer. De vergoeding bedraagt één maandsalaris in het geval hij de verplichting helemaal niet nakomt. Is de werkgever te laat met het aanzeggen, dan is hij een vergoeding naar rato verschuldigd. Bijvoorbeeld de werkgever is twee werkweken te laat met het aanzeggen, dan houdt dit in dat hij een half maandsalaris verschuldigd is. Is jouw werkgever deze vergoeding aan jou verschuldigd, dan is het raadzaam om terughoudend om te gaan met het vorderen van deze vergoeding. Dit kan zorgen voor een verstoorde arbeidsverhouding als het arbeidscontract uiteindelijk toch wordt verlengd.


Het gesprek

Nadat je het gesprek met je werkgever hebt aangevraagd en je op de hoogte bent van jouw rechtspositie, dien je het gesprek goed voor te bereiden. Een goede voorbereiding is het halve werk. Als je werkgever al doorheeft dat je gemotiveerd bent, is hij misschien wel eerder geneigd om een vaste aanstelling te geven. Vraag onder andere hoe jouw werkgever tegen een eventuele contractverlening aankijkt. Indien je twijfel bespeurt bij je werkgever, probeer dan door te vragen om de achterliggende belangen te achterhalen. Op die manier krijg je wellicht een beeld wat je moet doen om die contractverlening binnen te slepen. Probeer niet direct een antwoord te krijgen. Als je werkgever daar nog niets over kwijt kan, vraag dan wanneer je uiterlijk antwoord kan verwachten.


Verzin ook goede redenen waarom de werkgever jouw contract zou moeten verlengen. Bedenk ook voorbeelden die voordelig waren voor jouw werkgever en toon daarmee je toegevoegde waarde aan. Door te onderzoeken hoe de horecagelegenheid ervoor staat, kun je eventueel een inschatting maken over de kans van slagen over het verlengen van je contract. Als jij je voorbereiding klaar hebt, dan is het raadzaam om dit allemaal op te schrijven en voor jezelf een aantal keren na te lezen.


Geen verlening

Heeft je werkgever besloten het arbeidscontract niet te verlengen, dan is dat erg jammer. Met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heb je recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag. Meer informatie is te vinden op onze pagina over de transitievergoeding.

21 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven