Zoeken
  • wabvdhoreca

De transitievergoeding in de horeca

Je werkt in de horeca, maar je werkgever is niet zo blij hoe jij functioneert. Op initiatief van de werkgever wordt overgegaan tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.


De transitievergoeding is een geldbedrag dat de werkgever bij opzegging van de arbeidsovereenkomst (op zijn initiatief) of als het tijdelijke arbeidscontract niet wordt verlengd, dient te vergoeden aan de werknemer. In tegenstelling tot het verleden heb je vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Er wordt niet gekeken naar volledig (halve) jaren of maanden, omdat de vergoeding wordt uitgerekend over de daadwerkelijke duur van de arbeidsovereenkomst. Je hebt zelfs recht op een transitievergoeding als de werkgever de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd opzegt.


Geen recht op een transitievergoeding

Natuurlijk bestaan er ook gevallen waarin je geen recht hebt op een transitievergoeding. Als je nog geen 18 jaar bent en je (gemiddeld) niet meer dan 12 uur werkt, dan kom je niet in aanmerking voor een transitievergoeding. De maanden waarin je gemiddeld wel meer dan 12 uur per week hebt gewerkt, tellen mee.

Verder heb je geen recht op een transitievergoeding als je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt mogen bereiken, als de rechter jouw werkgever failliet heeft verklaard, uitstel van betaling aan hem is verleend of de werkgever als persoon zelf die in een schuldsaneringstraject zit. Tot slot heb je geen recht op een transitievergoeding indien je ernstig verwijtbaar hebt gehandeld. Dit is bijvoorbeeld het geval als je schuldig maakt aan diefstal of andere strafrechtelijke delicten ten opzichte van de werkgever, maar dit kan ook het geval zijn als structureel en zonder goede redenen te laat komt opdagen op je werk waardoor de horeca-aangelegenheid wordt verstoord. De werkgever moet je hierop wel al een aantal keren hebben aangesproken.


Coronavirus

Ook tijdens het Covid-19-virus dient de werkgever jou als horecamedewerker de transitievergoeding te betalen, indien je werkgever als gevolg van dit virus minder of geen werk voor jou heeft. Aanhoudende werkvermindering kan een reden zijn voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische redenen. Opzeggen wegens bedrijfseconomische redenen vormt geen uitzondering op het recht om een transitievergoeding te ontvangen. Bedrijfseconomische redenen betekent onder andere dat er sprake is van forse winst- en omzetdaling.


Hoogte transitievergoeding

Ben je benieuwd naar de hoogte van jouw transitievergoeding, dan kun je gebruikmaken van de rekenhulp transitievergoeding op https://rekenhulptransitievergoeding.nl/.13 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven